Art Nouveau

Art Nouveau : Sustainable protection and promotion of Art Nouveau heritage in the Danube Region

Nakon uspjeha na projektima digitalizacije kulturne baštine PartagePlus i AthenaPlus, od 1. siječnja 2017. Muzej za umjetnost i obrt pridružio se kao partner još jednom EU projektu.

Projekt pod nazivom ART NOUVEAU – Sustainable protection and promotion of Art Nouveau heritage in the Danube Region u sklopu je Programa transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020. i traje od siječnja 2017. do lipnja 2019. godine, te poput ranijeg projekta PartagePlus bavi se umjetnošću razdoblja secesije.

Vodeći partner: Grad Oradea

Partneri: Muzej primijenjene umjetnosti (IMM) Budimpešta, Urbanistički institut (UIRS) Ljubljana, MAK Beč, National Institute of Heritage, Rumunjska, Szeged and Surroundings Tourism Nonprofit Ltd. Mađarska, National Academic Library and Information System Foundation (NALIS) Bugarska, Grad Subotica Srbija, Republički zavod za zaštitu kulturnih dobara Srbija, Réseau Art Nouveau Network Belgija, Ministry of Regional Development and Public Administration Rumunjska, te Muzej za umjetnost i obrt (MUO), Hrvatska.

Partneri projekta pokrivaju velik dio podunavske regije i većinu zemalja u kojima se manifestira bečka secesija kao specifična forma Art Nouveau-a (kao što su Jugendstil u Njemačkoj, Modernizam u Španjolskoj itd.). Cjelovito zemljopisno pokrivanje pojave secesije u podunavskim zemljama osigurano je uključivanjem dva partnera ako jedan od njih ima samo lokalne kompetencije. Tako su primjerice institucijama na lokalnoj razini kao što su Grad Oradea ili Grad Subotica, ili organizaciji koja djeluje na lokalnom nivou (Szeged) pridodane organizacije na nacionalnoj razini iz iste države (IMM, ICOMOS RO, RIPCM). Ta činjenica u kombinaciji sa značajnim kompetencijama i ekspertizom, čine ovo partnerstvo prikladnim za istraživanje najefikasnijih metoda zaštite i promocije secesijske baštine u podunavskoj regiji i za ostvarivanje ciljeva projekta.

Što se tiče kompetentnosti, partnere ovog projekta čine institucije koje su relevantne za postizanje ciljeva projekta – lokalni kreatori politike (gradska uprava), nacionalne ustanove s kompetencijama kreiranja politike (UIRS, RIPCM), znanstvene ustanove nacionalne razine (IMM, MAK, MUO), nacionalne ustanove aktivne u zaštiti i restauriranju kulturne baštine (NALIS, National Institute of Heritage), kao i organizacije s iskustvom u turističkoj promociji (Szeged).
Pored toga, aktivnim uključivanjem relevantnih strateških partnera na znanstvenoj razini (RANN) i na nacionalnoj i makro-regionalnoj političkoj razini (MDRAP), partneri projekta stvaraju pretpostavke za dosizanje stvarnog učinka na međunacionalnom nivou.

Koordinatorica projekta za MUO: dr.sc. Vesna Lovrić Plantić, članovi tima: Zoran Svrtan, IT, Petra Milovac, stručna suradnica na projektu, Dunja Nekić, voditeljica financija i stručna suradnica na projektu.

Muzej za umjetnost i obrt kao partner u projektu nastojat će da se hrvatska secesijska arhitektonska baština što bolje prezentira, s ciljem njezinog očuvanja i promocije. Digitalizirani objekti nalaze se na adresi:

www.andanube.eu

   

Art Nouveau Zagreb