Javna nabava

2017. godina

2016. godina

2015. godina

Nabava usluga osiguranja imovine i osiguranja od odgovornosti iz obavljanja djelatnosti

Izjava (čl. 13. ZJN)

Opskrba prirodnim plinom:

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2009-2014.

Prema Zaključku Vlade donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi objavljujemo Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2009.-2014.

Nabava računalne opreme

Plan nabave za 2013.

Opskrba prirodnim plinom:

Muzej za umjetnost i obrt donosi


Temeljem članka 13. st. 9. t. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11) obavještavamo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Muzej za umjetnost i obrt kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu istog članka.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – 2015.

MUO

OIB    02728849314

IBAN HR6823400091110026071