Kontakti

MUO muo@muo.hr                                       4882-111
TAJNIŠTVO uprava@muo.hr                         4882-118
MARKETING I VEZE S JAVNOŠĆU marketing@muo.hr                     4882-123
RAČUNOVODSTVO racunovodstvo@muo.hr                         4882-120
MUO – telefaks           4828-088
ZBIRKA GVOZDANOVIĆ, zbirka.gvozdanovic@muo.hr           4851-531
MUO SHOP           4882-110
INFO PULT         4882-125

RAVNATELJ MUO

Miroslav Gašparović, muzejski savjetnik miroslav.gasparovic@muo.hr

ODJEL MUZEJSKIH ZBIRKI

dr. sc. Vesna Lovrić Plantić, muzejski savjetnik, voditeljica Odjela zbirki, voditeljica Zbirke satova, vesna.lovric.plantic@muo.hr  4882-135
dr. sc. Marina Bagarić, muzejski savjetnik, znanstveni suradnik, voditeljica Zbirke arhitekture, Zbirke keramike i Zbirke oslikane kože, marina.bagaric@muo.hr  4882-138
dr. sc. Vanja Brdar Mustapić, muzejski savjetnik, voditeljica Zbirke Namještaja i Zbirke varia, vanja.brdar.mustapic@muo.hr  4882-140
Antonija Dejanović, kustos; dokumentarist, voditeljica Dokumentacijske službe i voditeljica Zbirke glazbenih instrumenata, antonija.dejanovic@muo.hr                                              4882-139
dr.sc. Antonia Došen, viši kustos, kustos u Zbirci grafike, antonia.dosen@muo.hr                     4882-122
Jasmina Fučkan, viši kustos, voditeljica Zbirke bjelokosti i Zbirke kiparstva, jasmina.fuckan@muo.hr 4882-111
Miroslav Gašparović, muzejski savjetnik, voditelj Zbirke slikarstva, miroslav.gasparovic@muo.hr
dr. sc. Anđelka Galić, muzejski savjetnik, voditeljica Zbirke grafike i Zbirke tiskarstva i knjigoveštva, andelka.galic@muo.hr                                       4882-122
Sandra Kandučar Trojan, viši kustos, voditeljica Zbirke stakla, sandra.kanducar@muo.hr 4882-136
dr. sc. Arijana Koprčina, muzejski savjetnik, voditeljica Zbirke metala, arijana.koprcina@muo.hr 4882-136
Andrea Klobučar, viši kustos, voditeljica Zbirke tekstila i modnog pribora, andrea.klobucar@muo.hr 4882-141
Petra Milovac, kustos u zbirci slikarstva, petra.milovac@muo.hr  4882-139
Dunja Nekić, kustos; dokumentarist, kustosica u Zbirci fotografije do 1950., dunja.nekic@muo.hr 4882-137
dr.sc. Iva Prosoli, viši kustos, voditeljica Zbirke novije fotografije i Zbirke foto opreme, iva.prosoli@muo.hr  4882-134
Koraljka Vlajo, viši kustos, voditeljica Zbirke grafičkog dizajna i Zbirke produkt dizajna, koraljka.vlajo@muo.hr  4882-137

ODJEL KNJIŽNICE

dr. sc. Anđelka Galić, muzejski savjetnik, znanstveni suradnik, voditeljica Odjela knjižnice, voditeljica Zbirke grafike i Zbirke tiskarstva i knjigoveštva, andelka.galic@muo.hr                                       4882-122
Maja Grims Nonveiller, knjižničarka, maja.grims.nonveiller@muo.hr                         4882-122
Josipa Hribar, josipa.hribar@muo.hr                       4882-124

PEDAGOŠKI ODJEL

Malina Zuccon Martić, muzejski pedagog savjetnik, voditeljica Pedagoškog odjela malina.zuccon.martic@muo.hr                     4882-126
Iva Meštrović, kustos, iva.mestrovic@muo.hr 4882-135

ODJEL DOKUMENTACIJE

Antonija Dejanović, kustos; dokumentarist, voditeljica Dokumentacijske službe i voditeljica Zbirke glazbenih instrumenata, antonija.dejanovic@muo.hr                                              4882-139
Zoran Svrtan, informatičar savjetnik, voditelj Informatičke službe, zoran.svrtan@muo.hr       4882-137
Klaudija Martines, klaudija.martines@muo.hr  4882-139
FOTO LABORATORIJ
Srećko Budek, viši fotograf, voditelj Foto laboratorija, srecko.budek@muo.hr                4882-127
Vedran Benović, fotograf, vedran.benovic@muo.hr  4882-127

ODJEL RESTAURATORSKIH RADIONICA

Iva Čukman, restaurator savjetnik, voditeljica restauratorskih radionica,  iva.cukman@muo.hr

RADIONICA ZA METAL, STAKLO I KERAMIKU

Goran Budija, viši restaurator, goran.budija@muo.hr                                                                        4882-128
Ana Stolar, restaurator, ana.stolar@muo.hr  4882-128

RADIONICA ZA SLIKE I SKULPTURE

Ksenija Pintar, viši restaurator, ksenija.pintar@muo.hr                                4882-142
mr. art. Jasminka Podgorski, viši restaurator, jasminka.podgorski@muo.hr  4882-129

RADIONICA ZA TEKSTIL

Iva Čukman, restaurator savjetnik, iva.cukman@muo.hr           4882-133
Antonina Srša, restaurator savjetnik, antonina.srsa@muo.hr  4882-133

RADIONICA ZA NAMJEŠTAJ

Robert Brdarić, preparator, robert.brdaric@muo.hr 4882-112

ODJEL ZA MARKETING I VEZE S JAVNOŠĆU

telefon/telefaks                           4826-917
mr. sc. Vesna Jurić Bulatović, voditeljica Odjela za marketing i PR, vesna.juric.bulatovic@muo.hr 4882-148
Andrea Gerenčer, voditeljica PR-a, andrea.gerencer@muo.hr 4882-123
Vesna Validžić, informator posebnih događanja, vesna.validzic@muo.hr 4882-123
Marija Jurkić, stručna suradnica za marketing marija.jurkic@muo.hr 4882-131
Marina Lukić, voditeljica službe prodaje, marina.lukic@muo.hr 4882-131
Ljiljana Maršanić, info pult i služba prodaje 4882-125
Martina Kučiš, info pult i služba prodaje 4882-125

ODJEL ZAJEDNIČKIH POSLOVA

TAJNIŠTVO
Lada Bikić, tajnica Muzeja lada.bikic@muo.hr, 4882-119
Štefica Crnić, stefica.crnic@muo.hr, 4882-118
Snježana Jelovac, snjezana.jelovac@muo.hr, 4882-121
Jasna Karaula, 4882-120

ODJEL ZA PROJEKTE
Vesna Ledić, voditeljica projekta, vesna.ledic@muo.hr, 4882-114

KUSTOS ZA IZLOŽBENU DJELATNOST
Adriana Prlić, adriana.prlic@muo.hr, 4882-114

RAČUNOVODSTVO
Biserka Ferčec, voditeljica računovodstva biserka.fercec@muo.hr, 4882-117
Nada Ćurković, nada.curkovic@muo.hr, 4882-120

VODITELJ SLUŽBE ODRŽAVANJA OBJEKTA
Irma Huić, voditeljica Službe održavanja objekta,  irma.huic@muo.hr, 4882-121

EKONOM ZA NABAVKU POTROŠNOG MATERIJALA
Ljiljana Maršanić, 4882-131
Grizelj Manuela

SPREMAČICE 4882-113, 4882-114
Brigitte Čorak
Ljubica Gregurić
Suzana Krhen
Blaženka Ljubić
Vesna Muhić
Ana Stepić

TEHNIČKA SLUŽBA 4882-116
Zoran Čulibrk
Branko Dujić
Luka Kovačević
Ivo Lovrić
Marijan Muhić
Ljerko Rihter
Davor Valdec

 

 

 

 

 

MUO web 2016 
Petra Milovac
petra@milovac@muo.hr