Zbirke

Zbike / Collections

Animacija logotipa muzeja

Odjel zbirki sustavno prikuplja, obrađuje, izlaže i publicira muzejsku građu. Zahvaljujući razvojno usmjerenom oblikovanju fundusa, Muzej za umjetnost i obrt kroz 130 godina djelovanja i pripadajućih faza muzeološkog razvoja, sustavno je razvijao svoje zbirke, reorganizirao postojeće i osnivao nove. Danas ovaj odjel čuva više od 100.000 predmeta raspoređenih u zbirke.

The Collections Department systematically collects, processes, exhibits and publishes the museum material. With a growth holdings strategy, the Museum of Arts and Crafts, after 140 years of operation and associated phases of museological development, has systematically developed its collections, reorganized the existing ones and also established new ones. Today, the department keeps more than 100,000 items distributed within the following collections.

arhitekturabjelokost / devocionalije / starija fotografija / novija fotografija / fotografski pribor / grafički dizajn / grafika / glazbeni instrumenti / keramika / skulptura / metal / namještaj / oslikana koža / produkt dizajn / satovi / slikarstvo / staklo / tekstil (moda i modni pribor) / tiskarstvo i knjigoveštvozbirka varia / zbirka Anke Gvozdanović

.