MUO partner u EU projektu The GLAMers

GLAMers je projekt koji financira EU i čiji je cilj podržati galerije, knjižnice, arhive i muzeje (GLAM), kroz angažman mladih tijekom krize izazvanom COVID-19 koja je uzela danak u sektorima svih ljudskih aktivnosti uključujući europski kulturni i kreativni sektor. Većina galerija, knjižnica, arhiva i muzeja (GLAM) bila je nespremna u suočavanju s posljedicama pandemije, uključujući iznenadni gubitak prihoda i niske stope zaposlenosti, kao i narušavanje odnosa s publikom. Mnogo mladih je na daljinu pratilo digitalne aktivnosti koje su organizirali GLAM-ovi, pokušavajući ih podržati i pokazati solidarnost s kulturnim i kreativnim sektorima. 

GLAMers is an EU-funded project that aims to support galleries, libraries, archives and museums (GLAM), through youth engagement during the COVID-19 crisis that has taken a toll on sectors of all human activities including the European cultural and creative sector. Most galleries, libraries, archives and museums (GLAM) were unprepared to deal with the consequences of the pandemic, including a sudden loss of income and low employment rates, as well as a breakdown in public relations. Many young people remotely followed digital activities organized by GLAMs, trying to support them and show solidarity with the cultural and creative sectors.

Ovaj projekt će kroz svoje aktivnosti i otvorene obrazovne resurse ponuditi savjete i mogućnosti obuke za podršku GLAM-ovima u njihovoj digitalnoj transformaciji kroz sudjelovanje mladih. To će omogućiti GLAM institucijama da pažljivo osmisle digitalno poboljšane aktivnosti, prilagođene mlađoj publici.

Through its activities and open educational resources, this project will offer advice and training opportunities to support GLAMs in their digital transformation through youth participation. This will allow GLAM institutions to carefully design digitally enhanced activities, tailored to younger audiences.

GLAMers obuhvaća mnogo različitih sudionika. Kao prvo, uključuje galerije, knjižnice, arhive i muzeje (GLAM) i općenito kulturni i kreativni sektor. Također cilj projekta je uključiti organizacije mladih i mlade osobe potičući i prihvaćajući sve oblike sudjelovanja mladih i to kroz kulturne udruge mladih, mlade umjetnike, skupine mladih aktivista za društvene promjene, mladi pojedinci koji ne pripadaju skupini ili zajednici, a žele biti dijelom koordiniranog djelovanja prema ojačavanju europskog identiteta.

GLAMers encompasses many different participants. First, it includes galleries, libraries, archives and museums (GLAM) and the cultural and creative sector in general. The project also aims to involve youth organizations and young people by encouraging and accepting all forms of youth participation through youth cultural associations, young artists, groups of young activists for social change, young individuals who do not belong to a group or community and want to be part of coordinated action towards strengthening of the European identity.

Članovi MUO projektnog tima

Marta Kuliš Aralica, Vedrana Ceranja, Iva Novak, voditeljice projekta

Members of the MUO project team

Marta Kuliš Aralica, Vedrana Ceranja, Iva Novak, project managers

Partneri

Ciparsko sveučilište za tehnologiju (Cyprus University of Technology), nevladina organizacija koja se obraća mladim zajednicama (Citizens in Power), malo i srednje poduzetništvo na otvorenom i socijalnom učenju (Web2Learn), najveći i najznačajniji muzej lijepih i primijenjenih umjetnosti i dizajna u Hrvatskoj (Muzej za umjetnost i obrt) i paneuropska mreža kulturnih organizacija (Michael Culture Association). 

Partners

Cyprus University of Technology, Citizens in Power, Web2Learn, Museum of Arts and Crafts, and Michael Culture Association

Više o projektu na: https://glamers.eu/

More about the project: https://glamers.eu/

Ispunite anketu i podijelite vaše iskustvo!

#TheGLAMers

The GLAMers is co-financed by the Erasmus+ Programme of the European Union, coordinated by Cyprus University of Technology.