Digitalne platforme

EU PROJEKTI I ONLINE SADRŽAJI  

PARTAGE PLUS (2012 – 2014)

partage.muo.hr

MUO je digitalizirao i proslijedio prema Europeani 5.176 zapisa koji se odnose na razdoblje secesije. Građa je prikupljena od 64 ustanove iz cijele Hrvatske. Isporučeno je i 135 3D digitaliziranih predmeta. Tijekom projekta izrađen je višejezični tezaurus koji obuhvaća oko 3.500 termina, autora i autorskih radionica. Sudjelovalo 25 partnera iz 17 zemalja.

ATHENA PLUS (2013 – 2015) 

athena.muo.hr

MUO isporučio prema Europeani 51.705 digitaliziranih zapisa koji se odnose na predmete iz muzejskih zbirki MUO. Testirani alati za izradu digitalnih izložbi i mobilnih aplikacija. Pomoću alata MOVIO koji je razvijen unutar projekta, MUO je izradio digitalnu izložbu Stoljeće ručnog sata. U projektu je sudjelovalo 40 partnera iz 21 države članice.

EUROPEANA 

europeana.eu

Na Europeana platformu je u sklopu projekata Partage Plus i Athena Plus isporučeno 56.881 zapisa.

GOOGLE ARTS & CULTURE (od 2015)

artsandculture.google.com

Na platformu je do sada isporučeno 376 fotografija predmeta iz fundusa MUO s pripadajućim metapodacima. Zahvaljujući 360 View pregledniku, moguće je virtualno razgledati Stalni postav muzeja. Za online posjetitelje razvijene su, pomoću alata Google Arts & Culture, četiri digitalne izložbe.

ART NOUVEAU 2 (2020 – 2022)

muo.hr/art-nouveau-2

Interreg projekt jačanja kulturnog identiteta secesijske arhitekture u dunavskoj regiji, te nastavak projekta ART NOUVEAU DANUBE. MUO sudjeluje kao partner, te je kao koordinator zadužen za izradu i provedbu zajedničkog transnacionalnog edukativnog programa za djecu, kao i komunikaciju među partnerima projekta i prema javnosti.

ART NOUVEAU DANUBE (2017 – 2019) 

andanube.eu

Interreg projekt održive zaštite i promocije arhitektonske secesijske baštine u dunavskoj regiji u kojem je isporučeno preko 5.000 zapisa vezanih za hrvatsku secesijsku arhitekturu. U projektu sudjeluje 10 institucija iz 7 zemalja članica.

MADE IN (2018 – 2020)

madein-platform.com

Digitalna platforma za suradnju obrtnika i dizajnera / mapiranje lokalnih obrtnika

CENTAR OBLIKOVANJA SVAKODNEVICE (2018 – 2020)

oblikovanjesvakodnevice.com

Informiranje opće i stručne javnosti o sudioničkom upravljanju u kulturi.

MUSEUM WITH NO FRONTIERS  

museumwnf.org

U ovkiru projekta razvijene su dvije digitalne izložbe, Discover Baroque Art (2012) i Discover Carpert Art (2017).


PARTAGE PLUS (2012 – 2014) 

partage.muo.hr

MUO has digitized and forwarded to Europeana 5,176 records Art Nouveau. The material was collected from 64 institutions from Croatia. Furthermore, 135 items were 3D scanned and delivered. During the project, a multilingual thesaurus was created, covering about 3,500 terms, authors and author workshops. 25 partners from 17 countries participated.

ATHENA PLUS (2013 – 2015) 

athena.muo.hr

MUO delivered to Europeana 51,705 digitized records of items from the MUO museum collections. The project team tested tools for creating digital exhibitions and mobile applications. MUO tested a newly developed tool and created an exhibition A Century of the Wristwatch. The project involved 40 partners from 21 Member States.

EUROPEANA 

europeana.eu

56,881 records were delivered to the Europeana platform as part of Partage Plus and Athena Plus projects.

GOOGLE ARTS & CULTURE (2015 – ) 

artsandculture.google.com

A selection of 376 photographs of MUO objects with associated metadata were delivered up until now. Thanks to the 360 ​​View browser, it is possible to view the Permanent Exhibition of the Museum virtually. Three digital exhibitions have been developed for online visitors using the Google Arts & Culture tool.

ART NOUVEAU DANUBE (2017 – 2019) 

andanube.eu

Interreg project for the sustainable protection and promotion of the architectural Art Nouveau heritage in the Danube region. As part of the project over 5,000 records related to Croatian architecture were delivered to a newly developed platform. 10 institutions from 7 Member States participated in the project.

MADE IN (2018 – 2021)

madein-platform.com

Digital platform for collaboration of craftsmen and designers / mapping local craftsmen

MUSEUM WITH NO FRONTIERS (2012 / 2017) 

museumwnf.org

Two digital exhibitions have been developed within the project framework, Discover Baroque Art (2012) and Discover Carpert Art (2017).