IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI

Muzej za umjetnost i obrt – MUO nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19)

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu na adresi: muo.hr

Status usklađenosti

Mrežna lokacija www.muo.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Neusklađenosti su navedene u nastavku.

Nepristupačni sadržaj

Zbog dinamičnosti naslovnice, čitačima ekrana koje koriste slijepe osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

Pojedini vizuali nemaju pridružen opis, odnosno dio vizuala sadrži tekstualni sadržaj, te je dijelu sadržaja potrebno ispuniti “alt” atribut.

Pojedine poveznice nemaju opis sadržaja u nazivu linka. Potrebno je revidirati redundantne tekstove u naslovima i linkove.

Pojedine datoteke nisu potpuno prilagođene čitačima, te ih je potrebno prilagoditi. Pojedine .pdf datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana. U travnju 2024. godine većina je nepretraživih .pdf datoteka zamijenjena pretraživima.

Pojedini elementi naslovne stranice alatima za evaluaciju javljaju prazan link, odnosno nedostatak ARIA atributa.

MUO radi na otklanjanju uočenih poteškoća.

Priprema Izjave o digitalnoj pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 21. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. 

Za pripremu ove Izjave korištena je samoprocjena, te alati za procjenu.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost MUO mrežnog sjedišta korisnici mogu uputiti:

  • e-poštom: muo@muo.hr
  • telefonom: +385 4882 111
  • poštom: Muzej za umjetnost i obrt, Trg Republike Hrvatske 10, 10000 Zagreb

MUO je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.