Poštovane i drage kolegice i kolege, suradnice/i, prijatelji/ice i posjetitelji/ice Muzeja za umjetnost i obrt,

1. siječnja 2022. Muzej privremeno zatvara svoja vrata za publiku zbog priprema za očekivani početak obnove. Iako zatvoreni, bit ćemo otvoreniji nego ikada!

Muzej za umjetnost i obrt nalazi se na pragu novoga razdoblja koje će nas uvesti u, nadamo se, bolju i optimističniju budućnost. Predstoji nam neizvjesna budućnost u kojoj je gotovo nemoguće predvidjeti početak i kraj, no vjerujemo da će „ljepotica“ Donjega grada Zagreba − palača Muzeja za umjetnost i obrt − biti obnovljena kako to i zaslužuje te će Muzej nakon obnove biti još inkluzivniji i dinamičniji nego što je bio u proteklih 140 godina.

Muzej za umjetnost i obrt oduvijek je mjesto najznačajnijih kulturnih i umjetničkih događanja, predvodnik muzeoloških ideja, koncepata i humanih vrijednosti. Time zaslužuje postati još boljom i većom hrvatskom i europskom umjetničkom, kulturnom institucijom namijenjenoj novim generacijama i naraštajima koji će je trebati i, nadajmo se, uživati u svoj njezinoj punini. Naša misija je uvijek bila i bit će stremiti najboljem, poticati kreativnost, učenje, znanje, prilagoditi se vremenu, no jednako tako boriti se i za bolje sutra. Briga i skrb o kulturnoj baštini, realizacija izložbi kod partnerskih institucija u zemlji i inozemstvu samo su dio planova u 2022. kao i u sljedećim godinama.

Uz poruku optimizma u MUO „Vidi umjetnost. Umjetnost optimizma“ želim vam sretne božićne i novogodišnje blagdane u nadi da se vidimo uskoro u obnovljenom Muzeju za umjetnost i obrt!

S poštovanjem,

Miroslav Gašparović, prof.

Ravnatelj MUO

Foto: Srećko Budek, MUO

———————————————————————————————————————————–

Dear colleagues, associates, friends and visitors of the Museum of Arts and Crafts,

On the 1st of January 2022, the Museum temporarily closes its doors for the public due to expected reconstruction preparations.

Although closed, we will be more open than ever!

The Museum of Arts and Crafts is on the threshold of a new era that will hopefully lead us to a better and more optimistic future. Despite uncertain times ahead of us, we believe that the “beauty” of the Zagreb’s Lower Town – the palace of the Museum of Arts and Crafts – will be deservingly restored and the Museum will be even more inclusive and dynamic than it has been in the past 140 years.

The Museum of Arts and Crafts has always been a place of the most important cultural and artistic events, a leader of museological ideas, concepts and values. Thus, it deserves to become an even better and larger Croatian and European artistic, cultural institution intended for new generations who will need and, hopefully, enjoy it in its fullness. Our mission has always been and will be to strive for the best, to encourage creativity, learning, knowledge, to adapt to the times, but also to fight for a better tomorrow.

Care for cultural heritage, the realization of exhibitions at partner institutions in the country and abroad are only part of the plans in 2022 and in the coming years.

With a message of optimism in MUO “See art. The Art of Optimism” I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

Hoping to see you soon at the renovated Museum of Arts and Crafts!

Best regards,

Miroslav Gašparović, prof.

Director of MUO

Photo: Srećko Budek, MUO