Žena u fotelji, Zvonimir Lončarić, Zagreb, Hrvatska, osamdesete godine 20. st.