Zbirka varia

Zbirka varia brojčano čini mali dio fundusa MUO, ali svojom strukturom upotpunjuje profil muzeja koji je temeljen na produkciji umjetničkog obrta. Naime, zbirka se uglavnom sastoji od pribora za pušenje (lule, cigaretnici, burmutice) većinom izrađenog u europskim centrima u periodu od 18. do 20. stoljeća. Izuzeti su primjerci koji zbog materijala izrade pripadaju drugim zbirkama (metal, keramika, bjelokost, minijature). Jedan segment zbirke čine, među ostalim, i drvene apotekarske posude.