Zbirka varia

Voditeljica zbirke:
dr. sc. Vanja Brdar Mustapić, muzejska savjetnica

e-mail:
vanja.brdar.mustapic@muo.hr

PRETRAŽI ZBIRKU:

Zbirka varia brojčano čini mali dio fundusa MUO, ali svojom strukturom upotpunjuje profil muzeja koji je temeljen na produkciji umjetničkog obrta. Naime, zbirka se uglavnom sastoji od pribora za pušenje (lule, cigaretnici, burmutice) većinom izrađenog u europskim centrima u periodu od 18. do 20. stoljeća. Izuzeti su primjerci koji zbog materijala izrade pripadaju drugim zbirkama (metal, keramika, bjelokost, minijature). Jedan segment zbirke čine, među ostalim, i drvene apotekarske posude.


The Varia Collection is but a small part of the holdings of MUO, yet composed of material that complements and enriches it, considering the museum type which is based on the production of the fine crafts. It comprises about 350 items, most of them being tobacco requisites, pipes, cigarette and match cases, snuffboxes and the like. Most of the items are of foreign origin, and they date from the 18th to the 20th century. The criterion for belonging to this collection is the material used, and hence some of the material is found in other collections (metals, ceramics, ivory and so on). As well as the tobacco-related implements, one other part of the Varia Collection is made up of wooden pots and so on used in druggists’.