Zbirka tiskarstva i knjigoveštva

Voditeljica zbirke:
dr. sc. Antonia Došen, viša kustosica

e-mail:
antonia.dosen@muo.hr

PRETRAŽI ZBIRKU:

Zbirka obuhvaća rukopisna djela, stare i rijetke knjige te primjerke izdanja koja svojim uvezom i opremom dokumentiraju razvoj knjigoveškog umijeća kao specifične grane umjetničkog obrta od 16. do 20. stoljeća. U uveze od kože, platna, metala, bjelokosti i pergamene s karakterističnim oblikovnim značajkama stilskih razdoblja od renesanse do secesije ukoričene su rukopisne knjige, molitvenici, raritetna izdanja s područja teologije, kartografije, povijesti, prava, ljekarništva i medicine, umjetnosti i književnosti.

Posebnu skupinu predstavljaju izdanja koja imaju značaj velikih nakladničkih pothvata, poput Lutherove Biblije iz 1589., najranijeg njemačkog kartografskog djela – Cosmographie Sebastiana Münstera (Basel, 1549.), atlasa nizozemskih kartografskih radionica Willema Janszoona Blaeua (Zeespiegel… Amsterdam, 1623. ) i Joannesa Jansoniussa (Atlas Novus, oko 1656.) te dvaju različitih izdanja najvećeg djela prosvjetiteljske epohe –Diderotove Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné (1770.)

Stara i rijetka izdanja hrvatskih tiskara i rukopisna građa sadržajem vezana za Hrvatsku izdvojeni su u zaseban segment zbirke, u kojemu se među ostalim čuvaju primjerci glagoljskih časoslova iz 1648. godine, jedinstveni primjerak štokavskog molitvenika J. Muliha Duhovna hrana (1747.) te prvi rječnik hrvatskog jezika talijanskog jezuita i leksikografa Jakova Mikalje Blago jezika slovinskoga iz 1649. godine.