Zbirka produkt dizajna

Voditeljica zbirke:
dr. sc. Koraljka Vlajo, muzejska savjetnica

e-mail:
koraljka.vlajo@muo.hr

PRETRAŽI ZBIRKU:

Zbirka produkt dizajna relativno je mala zbirka od oko 1000 predmeta koja poput hrvatskog produkt dizajna, i pedeset godina nakon osnivanja, još uvijek traži svoj identitet. Zbirka je mala djelomično stoga što su mnogi predmeti dizajna administrativno uvedeni u druge muzejske zbirke (namještaj, staklo, keramika, metal). Djelomice, pak, uzrok treba tražiti u nizu pretvorbi koje su zahvaćale naše proizvođače u prošlom stoljeću, pri čemu su, najčešće, povijesna dokumentacija, proizvodi i svi tragovi prošlosti olako odbacivani na otpad. Međutim, osnovni razlog siromaštva ove zbirke je činjenica daindustrijski dizajn u Hrvatskoj nikad nije sustigao ni kvalitativnu niti kvantitativnu razinu grafičkog dizajna.

Unutar ove vrlo raznorodne zbirke nalaze se među ostalim i kolekcije pisaćih strojeva, šivaćih strojeva, televizijskih i radio aparata, te staklene i limene ambalaže. Odnedavno, u fundusu Zbirke nalaze se najkvalitetniji predmeti proizvodnog programa tvornice Jugokeramika, uključujući i probne serije te skice, nacrte i fotodokumentaciju.

Danas je politika sakupljanja fokusirana na proizvode nastale ili osmišljene u Hrvatskoj, a koji su proizvedeni industrijskim tehnikama i tehnologijama.