Zbirka novije fotografije

Voditeljica zbirke:

dr. sc. Iva Prosoli, muzejska savjetnica
iva.prosoli@muo.hr

PRETRAŽI ZBIRKU:

U Zbirci novije fotografije MUO pohranjena su djela hrvatskih fotografa nastala u vremenu od 1950. godine do danas.

Na temelju pojedinačnih djela i cjelovitih opusa odabranih autora, kroz fundus Zbirke novije fotografije MUO, koji se sastoji od više od 3000 radova, moguće je sagledati stilske i generacijske mijene u hrvatskoj fotografiji u proteklih šezdesetih godina Određenje 1950 godine, kao vremenske odrednice Zbirke, proizašlo je iz važnosti i utjecaja inovativnih zbivanja pedesetih godina na razvoj hrvatske fotografije. Transformiranje zagrebačke Obrtne škole u Školu za primijenjenu umjetnost s programskom koncepcijom usmjerenom prema Bauhausu, otvaranje i djelovanje Akademije za primijenjenu umjetnost, manifesta i istupa grupe EXAT-51, gostovanje fotografske izložbe Edwarda Steichena “Porodica čovjeka” u Zagrebu te širenje i prihvaćanje, stavova Otta Steinerta, rodonačelnika subjektivne fotografije, suštinski su utjecale na razvoj hrvatske fotografije druge polovice dvadesetog stoljeća. Na navedenim odrednicama temeljena je politika prikupljanja, kao i izlaganja fotografija u Muzeju za umjetnost i obrt.

U Stalnom postavu Muzeja za umjetnost i obrt, zbog pomanjkanja izložbenog prostora, predstavljeni su, samo, predmeti iz zbirke starije fotografije, dok su recentna ostvarenja hrvatskih autora sustavno prezentirana kroz autorske i tematske izložbe. Od šezdesetih godina prošlog stoljeća, usporedno s fotografskim izložbama oblikuje se i fundus novije fotografije, pri čemu se donacija potvrđuje kao dominantan oblik nabave fotografske građe. Za muzejsku zbirku djela daruju Tošo Dabac, Mladen Grčević, Marijan Szabo, Ante Brkan, Zvonimir Brkan, Oto Hohnjec, Nikola Vučemilović i Vilko Zuber. Donirani radovi nukleus su današnje zbirke novije fotografije MUO. Sedamdesetih godina prikupljene su fotografije Joze Četkovića, Aleksandra Kukeca, Branka Balića, Petra Dabca, Enesa Midžića, Zlate Vucelić, Zvonimira Malusa, Krešimira Tadića i Nine Vranića. U osamdesetim i devedesetim godinama, u fundus muzeja uvrštena su djela, tada, predstavnika mlade generacije fotografa Josipa Klarice, Ivana Posavca, Mie Vesovića, Željka Borčiča; Damira Fabijanića, Stephana Lupina.

Sabiranje fotografskih djela nastalih u vremenu od 1950. godine intenzivirano je u drugoj polovici devedesetih godina prošlog stoljeća te u prvom desetljeću ovog stoljeća, kada je Zbirka novije fotografije značajno obogaćena opusima Mladena Grčevića, Milana Pavića, Fernanda Soprana, Zlate Laure Mizner, Andrije Orlića, Marije Braut, Bolte Ranilovića, te pojedinim djelima Mladena Tudora, Krešimira Tadića, Mie Vesovića i Luke Mjede. Kroz djela navedenih autora u fundusu novije fotografije MUO, moguće je sagledati dominantna poetska usmjerenja u hrvatskoj fotografiji proteklih šest desetljeća; od završnog perioda socijalističkog realizma i usporedne pojave avangardnih tendencija do pluralizma postmoderne potvrđene u raznovrsnosti autorskih izraza i tehničke obrada fotografske slike.

Zbirka novije fotografije Muzej za umjetnost i obrt vrijedan je i nezaobilazan fond od interesa za nacionalnu povijest fotografije.


The Collection of Recent Photography

After the exhibition 100 Years of Photography in Croatia (1840-1940) the nucleus of today s recent photography sub collection was formed, through donations of leading Croatian photographers, including, in particular, Tošo Dabac, Mladen Grčević, Marijan Szabo, the brothers Brkan and Oto Hohnjec. In the 1970s the photographs of Jozo Četković, Aleksandar Kukec, Branko Balić, Petar Dabac, Enes Midžić, Zlata Vucelić, Zvonimir Malures, Krešimir Tadić and Nino Vranić. Works of the then younger generation of photographers Josip Klarica, Ivan Posavec, Željko Borčić and Stephan Lupino enriched the museum holdings of the 1980s.

The recent photography subcollection was considerably enhanced and enlarged in the second half of the 1990s and in the first decade of this century with the oeuvres of Mladen Grčević, Milan Pavić, Fernando Soprano, Zlata Laura Mizner, Andrija Orlić, Marija Braut, Bolto Ranilović, and a selection of the works of Mladen Tudor, Krešimir Tadić, Mio Vesović and Luka Mjeda. Through the works of artists represented in the recent photography holdings of MUO it is possible to gain an impression of the dominant poetic orientation in Croatian photography over the last six decades: from the final period of socialist realism and the simultaneous appearance of avant-garde tendencies, of the Family of Man of Edward Steichen, of subjective photography, newspaper pho tography and the periodicals Globus and Polet, to the pluralism of post modernism borne out in the diversity of idioms and the processing of the photographic image.