Zbirka novije fotografije

Voditeljica zbirke:
dr.sc. Iva Prosoli, viša kustosica, voditeljica Zbirke novije fotografije i Zbirke foto opreme

e-mail:
iva.prosoli@muo.hr

PRETRAŽI ZBIRKU:

U zbirci Novije fotografije MUO pohranjena su djela hrvatskih fotografa nastala u vremenu od 1950. godine do danas.

Na temelju pojedinačnih djela i cjelovitih opusa odabranih autora, kroz fundus Zbirke novije fotografije MUO, koji se sastoji od više od 3000 radova, moguće je sagledati stilske i generacijske mijene u hrvatskoj fotografiji u proteklih šezdesetih godina Određenje 1950 godine, kao vremenske odrednice Zbirke, proizašlo je iz važnosti i utjecaja inovativnih zbivanja pedesetih godina na razvoj hrvatske fotografije. Transformiranje zagrebačke Obrtne škole u Školu za primijenjenu umjetnost s programskom koncepcijom usmjerenom prema Bauhausu, otvaranje i djelovanje Akademije za primijenjenu umjetnost, manifesta i istupa grupe EXAT-51, gostovanje fotografske izložbe Edwarda Steichena “Porodica čovjeka” u Zagrebu te širenje i prihvaćanje, stavova Otta Steinerta, rodonačelnika subjektivne fotografije, suštinski su utjecale na razvoj hrvatske fotografije druge polovice dvadesetog stoljeća. Na navedenim odrednicama temeljena je politika prikupljanja, kao i izlaganja fotografija u Muzeju za umjetnost i obrt.

U Stalnom postavu Muzeja za umjetnost i obrt, zbog pomanjkanja izložbenog prostora, predstavljeni su, samo, predmeti iz zbirke starije fotografije, dok su recentna ostvarenja hrvatskih autora sustavno prezentirana kroz autorske i tematske izložbe. Od šezdesetih godina prošlog stoljeća, usporedno s fotografskim izložbama oblikuje se i fundus novije fotografije, pri čemu se donacija potvrđuje kao dominantan oblik nabave fotografske građe. Za muzejsku zbirku djela daruju Tošo Dabac, Mladen Grčević, Marijan Szabo, Ante Brkan, Zvonimir Brkan, Oto Hohnjec, Nikola Vučemilivić i Vilko Zuber. Donirani radovi nukleus su današnje zbirke novije fotografije MUO. Sedamdesetih godina prikupljene su fotografije Joze Četkovića, Aleksandra Kukeca, Branka Balića, Petra Dapca, Enesa Midžića, Zlate Vucelić, Zvonimira Malusa, Krešimira Tadića i Nine Vranića. U osamdesetim i devedesetim godinama, u fundus muzeja uvrštena su dijela, tada, predstavnika mlade generacije fotografa Josipa Klarice, Ivana Posavca, Mie Vesovića, Željka Borčiča; Damira Fabijanića, Stephana Lupina.

Sabiranje fotografskih djela nastalih u vremenu od 1950. godine intenzivirano je u drugoj polovici devedesetih godina prošlog stoljeća te u prvom desetljeću ovog stoljeća, kada je Zbirka novije fotografije značajno obogaćena opusima Mladena Grčevića, Milana Pavića, Fernanda Soprana, Zlate Laure Mizner, Andrije Orlića, Marije Braut, Bolte Ranilovića, te pojedinim djelima Mladena Tudora, Krešimira Tadića, Mie Vesovića i Luke Mjede. Kroz djela navedenih autora u fundusu novije fotografije MUO, moguće je sagledati dominantna poetska usmjerenja u hrvatskoj fotografiji proteklih šest desetljeća; od završnog perioda socijalističkog realizma i usporedne pojave avangardnih tendencija do pluralizma postmoderne potvrđene u raznovrsnosti autorskih izraza i tehničke obrada fotografske slike.

Zbirka novije fotografije Muzej za umjetnost i obrt vrijedan je i nezaobilazan fond od interesa za nacionalnu povijest fotografije.