Zbirka keramike

Voditeljica zbirke:
dr. sc. Marina Bagarić, muzejska savjetnica, znanstvena suradnica

e-mail:
marina.bagaric@muo.hr

Zbirka keramike MUO obuhvaća europsku keramičku proizvodnju u kontinuitetu od šest stoljeća.
Izloženi primjerci rajnske kamenjače iz 16. i 17. stoljeća kao i radovi španjolsko-arapske proizvodnje ušli su u zbirku u najranijoj fazi njezina formiranja. Stariji primjerci talijanske majolike 15. i 16. stoljeća skupljeni su pretežno na području Hrvatske. Uz nekoliko karakterističnih primjeraka njemačke fajanse 17. i 18. stoljeća izložena je nevelika, ali svojim sadržajem vrlo zanimljiva skupina delftskih proizvoda istog razdoblja. Njima se pridružuju pojedinačni primjerci francuske fajanse kao i proizvodi habanskih radionica.

U skupini predmeta od porculana najcjelovitije je zastupljen porculan bečke proizvodnje, od prvih početaka u 18. stoljeću do zamiranja manufakture sredinom 19. stoljeća. Iako brojčano manja, skupina meissenskog porculana iz 18. stoljeća sadrži značajna ostvarenja, među kojima su i djela pripisana ruci J. J. Kändlera, najčuvenijeg modelera te manufakture. Uz proizvode drugih njemačkih manufaktura 18. stoljeća (Nymphenburg, Frankenthal, Höchst, Berlin), zbirka sadrži i predmete izrađene u najpoznatijoj francuskoj manufakturi u Sevresu. Češka i mađarska proizvodnja zastupljena je karakterističnim primjercima iz 19. i s početka 20. stoljeća. U zbirci porculana nalazi se i nekoliko predmeta engleskih manufaktura, te proizvodi Kraljevske manufakture Kopenhagen iz prvih godina 20. stoljeća.

Rasprostranjenost proizvoda od kamenine krajem 18. i u 19. stoljeću odredila je i stupanj zastupljenosti tih predmeta u zbirci keramike. Uz primjerke talijanske, austrijske i francuske proizvodnje, u zbirci se nalaze i brojni primjerci izrađeni u Engleskoj. Treba istaknuti i proizvode od kamenjače iz manufakture J. Wedgwooda. Prikazana je i djelatnost dviju hrvatskih manufaktura u 19. stoljeću – tvornice kamenine u Krapini (osnovana oko 1800.) i tvornice u Zagrebu (počinje s radom 1828.).
Sustavnim praćenjem pojava na području hrvatske autorske keramike, koja od svojih početaka u dvadesetim godinama 20. stoljeća doživljava, posebice u Zagrebu, neslućeni razvoj, Muzej je stvorio najcjelovitiju zbirku moderne keramike u Hrvatskoj.