Zbirka grafike

Voditeljica zbirke:
dr. sc. Antonia Došen, viša kustosica

e-mail:
antonia.dosen@muo.hr  

PRETRAŽI ZBIRKU:

Prve akvizicije za Zbirku grafike datiraju iz 1875. godine kada je Izidor Kršnjavi na dražbi ostavštine katalonskog slikara Mariana Fortunyja među ostalim predmetima za budući Muzej otkupio i veću kolekciju grafičkih listova. Daljnjim otkupima i donacijama formirana je zbirka koja u širokom rasponu tema i pojavnih oblika obuhvaća gotovo sva razdoblja u razvoju grafičke umjetnosti od od 16. do 21. stoljeća. Osobitosti razvoja i dosege grafičke produkcije u zemljama europskog kulturnog kruga u zbirci najbolje predstavljaju djela flamanskih, francuskih i talijanskih majstora. U ovom dijelu zbirke opsegom i značajem ističe se kontekstualno zaokružena cjelina francuske grafike baroknog razdoblja sa 150 grafičkih listova iz čuvene edicije Kraljevskog kabineta Luja XIV. Kroz ovaj zaseban vid grafičke produkcije, usmjeravane ambicioznim dvorskim narudžbama koje su ostvarili vodeći grafičari tog razdoblja u segmentu autorske i prijevodne grafike, zrcale, specifične okolnosti koje su dale izniman poticaj usponu francuske grafike u drugoj polovini 17. stoljeća.

U cjelini hrvatske grafike zastupljena su djela V. Gecana, M. Trepšea, M. Kraljevića, M. Cl. Crnčića, Lj. Babića, T. Krizmana, M. Uzelca, S. Glumca kao i suvremenih hrvatskih umjetnika.

Giovanni Battista Piranesi, Rim, 1748. MUO 48467


The first acquisitions for the collection date back to 1875 when the notable art historian Izidor Kršnjavi, among other, bought a larger collection of prints for the future museum at an auction of a Catalan painter Mariano Fortuny. Further acquisitions and donations formed a collection of a wide range of topics and forms which includes almost all periods in the development of printmaking from 16th to 21st century. The peculiarities of the development and achievements of print production in the countries of the European cultural circle in the collection are best represented by works of Flemish, French and Italian masters. In this part of the collection with its scope and importance stands out the contextually rounded whole of 150 French baroque prints from the famous edition of the Royal Cabinet of Louis XIV. Through this separate form of graphic production, led by ambitious court orders that were accomplished by leading artists of this period in the area of author and reproductive prints, reflect the specific circumstances which gave impetus to the rise of French printmaking in the second half of the 17th century.

The Croatian prints collection preserves the works of V. Gecan, M. Trepše, M. Kraljević, M. C. Crnčić, Lj. Babić, T. Krizman, M. Uzelac, S. Glumac and contemporary Croatian artists.