Zbirka devocionalija

Crkva je od samih početaka izražavala i jačala vjeru kroz službeni liturgijski dio – euharistiju, ali i kroz osobne izvanliturgijske oblike pobožnosti koji su se često odvijali u privatnim kapelicama ili u nečijem domu. Za potrebe prakticiranja privatne pobožnosti služili su predmeti poput relikvijara, malih kućnih oltara, sakralnih skulpturica, nabožnih sličica, krunica, medaljona… koje nazivamo … Nastavi čitati Zbirka devocionalija