Zbirka arhitekture

Voditeljica zbirke:
dr. sc. Marina Bagarić, muzejska savjetnica, znanstvena suradnica

e-mail: marina.bagaric@muo.hr

PRETRAŽI ZBIRKU:

Zbirka arhitekture Muzeja za umjetnost i obrt broji nešto više od tisuću predmeta. Osim nekoliko donacija i otkupa od autora, građana i institucija (Uprava Državne obrtne škole, Akademija primijenjenih umjetnosti) većina predmeta u zbirci arhitekture u muzejski je fundus ušla kao dar organizacijskih odbora arhitektonskih i izložbi na kojima je arhitektura imala zasebnu dionicu.

Značajnu cjelinu čine eksponati sa Svjetske izložbe održane u Parizu 1925. godine. U muzejski fundus ušlo je tada, osim izložaka primijenjene umjetnosti, i sedamdesetak fotografija kojima je predstavljena predratna i poslijeratna arhitektura Kraljevine SHS te – zasigurno najvrjedniji u ovom kontekstu – originalni nacrti arhitekata Stjepana Hribara za izložbeni paviljon Kraljevine SHS i Drage Iblera za postav kazališne sekcije. Zanimljivo je da u zbirku stižu i “rezervne” fotografije nekih objekata, koje nisu bile izlagane na pariškoj izložbi te Bajalovićev nacrt izložbenoga postava arhitektonske sekcije u Esplanade des Invalides.

Iz Arhive MUO, gdje su se čuvali niz godina, zbirci arhitekture pridruženi su iznimno vrijedni arhitektonski nacrti: radovi arhitekta i kasnije zagrebačkoga gradonačelnika Vjekoslava Heinzela iz vremena njegova školovanja u Grazu i Stuttgartu (1890. – 1893.), školski radovi Ernesta Tomaševića, nacrti Augusta Posilovića, skice i nacrti Rudolfa Lubynskog te različiti natječajni projekti s kraja 19. stoljeća.

U novije vrijeme Muzeju za umjetnost i obrt donirani su i panoi s arhitektonskim fotografijama izlagani na velikoj retrospektivnoj izložbi Arhitektura u Hrvatskoj 1945.-1985. autora arhitekta Nevena Šegvića. Eksponate s izložbe Arhitektura 70-ih godina u Hrvatskoj. Problemi, pojave i tendencije (autor Ivo Maroević, 1981.) Muzeju je darovao 1990. Muzejski dokumentacijski centar, a Društvo arhitekata grada Zagreba doniralo je studije i projekte predstavljene na izložbi 12 prijedloga Zagrebu 1992. za Zagreb 1994.. Nakon izložbe Slobodna zona Zagreb / Zagreb Free Zone, održane u Muzeju za umjetnost i obrt 1991., njujorški arhitekt i dizajner Lebbeus Woods darovao je za zbirku maketu svojega projekta za muzejsko dvorište. Godine 2000. muzejska je zbirka obogaćena velikom donacijom radova arhitekta Marijana Hržića. Tijekom zadnjih nekoliko godina svoje su makete i nacrte Muzeju darovali i uspješni mladi arhitekti: studio Atmosfera, studio de Architekten Cie, studio Dva plus…