Započnimo mjeSEC SECesijom…

Promatrajući arhitektonska zdanja ovog vremena, jeste li primijetili aplicirane potpise na fasadama? Naime, na secesijskim gradnjama česta su pojava potpisi arhitekata, no to nije jedini način na koji su umjetnici tog vremena primjenjivali tipografiju. Secesijsku tipografiju možemo pronaći i u monogramima. Monogram je kratica, najčešće su to inicijali napisani u obliku jedinstvenoga znaka koji se sastoji od jednog, dvaju ili svih slova određenog imena, možemo ih naći na kovanicama još od vremena prije Krista, a dobro je poznat i monogram renesansnog umjetnika Albrechta Dürera. Secesijski monogram na autorskim djelima čine inicijali umjetnika upisani u kvadratični okvir, odnosno inicijali manufakture, upisani u kružni okvir. Za secesijske monograme možemo reći da su simbol i logo koji čini identitet određenog umjetnika.

© Dragan Melkus naklada: Klub hrvatskih književnika i umjetnika Osijek tisak: prva hrvatska dionička tiskara, 1910., ČASOPIS; Muzej Slavonije, Osijek, Knjižnica, Zbirka Essekiana OB 170, DIJA-5642

U današnjem kreativnom zadatku izradite vlastiti monogram i to u formi pečata, kako biste ga višekratno mogli koristiti kao svoj potpis!

Za ovaj zadatak bit će vam potrebni: nekorištena gumica za brisanje, olovka, paus papir, skalpel ili nožić za linorez

Prvo osmislite izgled monograma, koji se sastoji od inicijala, odnosno početnih slova imena i prezimena koja su na zanimljiv način spojena ili preklopljena.

Zatim ih uredno nacrtajte na paus papiru i jako podebljajte crtež.

Crtež prislonite na gumicu te pritisnite kako bi se zrcalno preslikao na gumicu.

Skalpelom uredno izrežite sve osim slova.

Vaš monogram-pečat je spreman za korištenje! Premažite ga bojom i potpišite se na svoje likovne uratke!

Mi smo napravili monogram za „Muzej za umjetnost i obrt“ te „Muzejska edukacija“.

Veselimo se vašim radovima koje nam možete poslati na email: edukacija@muo.hr