Venecijanski crveni lakirani ladičar u stilu rokokoa