Secesijsko djelo Mirka Jurkića

Podzbirka croatica unutar Zbirke tiskarstva i knjigoveštva obuhvaća ne samo građu tiskanu na hrvatskom tlu, već i građu na hrvatskom jeziku, građu koja se tematski odnosi na Hrvatsku, hrvatske pisce koji pišu stranim jezikom i objavljuju u inozemstvu. U ovu raznovrsnu zbirku uključeno je i djelo posvećeno bosanskim franjevcima Mirka Jurkića (1886. – 1965.) naslovljeno Iz Završja: crte i priče iz zapadne Bosne. Knjiga je pronašla svoje mjesto u zbirci ponajprije iz razloga što je njene korice oblikovao i ilustrirao Gabriel Jurkić (1886. – 1974.). Mirko Jurkić je bio brat blizanac slikara Gabriela te su zajedničkom suradnjom realizirali ovo djelo koje je u Zagrebu 1917. godine izdala Matica hrvatska.

Mirko Jurkić: Iz Završja: crte i priče iz zapadne Bosne, Zagreb, 1917.

Na prednjim koricama na kojima se u prvom izdanju nalazi logo Matice hrvatske naknadno je kaširana naslovna ilustracija otisnuta na papiru oblikovana u secesijskom stilu koja prikazuje ženski lik u profilu (pastiricu) sa stadom. Figura i stado su prikazani kao siluete dok se u pozadini plavom bojom naznačen ocrtava horizont koji bi trebao upućivati na povijesno područje Završja. Djelo uz naslovnu ilustraciju sadrži još 16 ilustracija Gabriela Jurkića.

Zanimljivost je kako je knjiga u Zbirku došla donacijom bivšeg ravnatelja Muzeja Vladimira Malekovića čiji je Ex libris očuvan na njenim stranicama. Djelo se čuva u Zbirci tiskarstva i knjigoveštva, podzbirka croatica pod brojem MUO 50371.

Pripremila: dr. sc. Antonia Došen, voditeljica Zbirke grafike i voditeljica Zbirke tiskarstva i knjigoveštva