Restauratorska radionica za slikarstvo i polikromnu skulpturu

Radionica za slikarstvo i polikromnu skulpturu jedna je od četiri restauratorske radionice u Muzeju za umjetnost i obrt.

Primarna djelatnost restauratorske radionice za slikarstvo i polikromiranu skulpturu je preventivna zaštita, konzervacija i restauracija umjetnina te istraživanje materijala, tehnika i tehnologija koja se primjenjuju na muzejskoj građi iz zbirki slikarstva i kiparstva, a uključuju period od 14. st. do danas.

S ciljem preciznije interpretacije muzejske građe radionica surađuje s različitim institucijama. Kemijske analize obavlja u suradnji s prirodoslovno-kemijskim laboratorijem Hrvatskoga restauratorskog zavoda, a dezinsekciju obavlja u suradnji s Institutom Ruđer Bošković.

Pored preventivne zaštite fundusa i stalnog postava djelatnost radionice uključuje pripremanje umjetnina iz muzeja i drugih institucija ili zbirki za izložbe ili transport te sudjelovanje u postavljanju izložbi.

Djelatnice:

mr. art. Jasminka Podgorski, viši restaurator, jasminka.podgorski@muo.hr

Ksenija Pintar, viši restaurator, ksenija.pintar@muo.hr