Restauratorska radionica za slikarstvo i polikromnu skulpturu

Radionica za slikarstvo i polikromnu skulpturu jedna je od četiri restauratorske radionice u Muzeju za umjetnost i obrt.

Primarna djelatnost restauratorske radionice za slikarstvo i polikromiranu skulpturu je preventivna zaštita, konzervacija i restauracija umjetnina te istraživanje materijala, tehnika i tehnologija koja se primjenjuju na muzejskoj građi iz zbirki slikarstva i kiparstva, a uključuju period od 14. st. do danas.

S ciljem preciznije interpretacije muzejske građe radionica surađuje s različitim institucijama. Kemijske analize obavlja u suradnji s prirodoslovno-kemijskim laboratorijem Hrvatskoga restauratorskog zavoda, a dezinsekciju obavlja u suradnji s Institutom Ruđer Bošković.

Pored preventivne zaštite fundusa i stalnog postava djelatnost radionice uključuje pripremanje umjetnina iz muzeja i drugih institucija ili zbirki za izložbe ili transport te sudjelovanje u postavljanju izložbi.

Djelatnice:

mr. art. Jasminka Podgorski, viši restaurator, jasminka.podgorski@muo.hr

Ksenija Pintar, viši restaurator, ksenija.pintar@muo.hr


RADOVI:

Jasminka Podgorski

Konzervatorsko–restauratorska istraživanja i radovi na slici Čudesne zaruke sv. Katarine

Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici Čudesne zaruke sv. Katarine izvedeni su u restauratorskoj radionici Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu u razdoblju od 2012. do 2014. godine. Opsežna prirodoslovna istraživanja, kao i strukturna istraživanja, rezultirala su uvidom u izvornu tehniku i tehnologiju slike nepoznatog sjevernjačkog slikara koji je djelovao na prijelazu iz 17. u 18. stoljeće, a proučavanje tijekom konzervatorsko-restauratorskih radova rezultiralo je informacijama o provedenim zahvatima na slici odnosno metodama primjenjivanim u konzervatorskoj proceduri u prošlosti

Konzervatorsko–restauratorska istraživanja i radovi na slici Čudesne zaruke sv. Katarine, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 39-2015