Relikvijar u obliku slike, Srednja Europa, druga polovina 19. st.