Reci mi u kratkim crtama… ✨

Možete li zamisliti umjetničko djelo koje nam govori nešto „u kratkim crtama“? Ne baš lako, zar ne? Premda, zasigurno možemo zamisliti umjetničko djelo koje nam nešto prikazuje crtama, odnosno linijama, oblicima i bojama. Pravac u umjetnosti koji teži izražavanju onoga što je na prvi pogled neprepoznatljivo ili onoga što je sakriveno, na način da to dočara linijama, oblicima i bojama, zove se apstraktna umjetnost. Prvu takvu sliku naslikao je ruski slikar Vasilij Kandinski 1910. godine, no u fundusu našeg muzeja također možete vidjeti apstraktnu sliku hrvatskog slikara Ede Murtića, pod nazivom ”Susret na putu”, nastalu 1972. godine ili dizajn na tanjurima. Apstraktni su i predmeti poput tapiserije Jagode Buić ili plakata Ivana Picelja iz Zbirke grafičkog dizajna.

Naš današnji kreativni zadatak, inspiriran apstraktnom umjetnošću, je taj da pokušate kratkim ili dugim, ravnim ili zaobljenim, isprekidanim ili valovitim, tankim ili debelim crtama, odnosno linijama u bojama, dočarati na papiru nešto što je na vas ostavilo snažan dojam, odnosno neki vaš unutarnji osjećaj koji je u vama pobudila neka pjesma, događaj ili nešto sasvim treće.

Svoje radove nam možete poslati na adresu e-pošte: edukacija@muo.hr

#MuoEducation

#MuoKids

#MakeArtAtHome