Pronađi parove…

Pronađi parove…

U ovotjednom kreativnom zadatku, kroz igru koncentracije i dobrog pamćenja Memory susrest ćemo se sa skulpturom koja može biti oblikovana od različitih materijala. Kroz igru ćete  imati priliku vidjeti najviše primjera skulpture načinjene iz drveta, keramike, stakla, metala i gline.

U našoj muzejskoj zbirci kiparstva čuvamo predmete sakralnog karaktera, dakle predmete koje povezujemo uz religiju, ali i predmete profanog karaktera, a to su oni više povezani uz svakodnevni svjetovni život. Neke od njih smo odabrali  i uvrstili u igru, a vaš je zadatak pronaći parove:

MEMORY SKULPTURA