Predaja poklona MUO kolektiva Miroslavu Gašparoviću