Podni sat s glazbenim mehanizmom sa sviralama, Dresden, 1794.