Pečatnjak u obliku biste nadvojvode Johanna, Austrija, oko 1848.