Peć, Manufaktura peći i posuđa baruna Ignjata Magdalenića, Križevci, poslije 1775.