Odjel dokumentacije

Voditeljica Dokumentacijske službe: Antonija Dejanović, indok@muo.hr

Odjel dokumentacije Muzeja osnovan je 1985. godine i od tada počinje intenzivno i sustavno centralizirano obrađivanje muzejske dokumentacije o muzejskoj građi. Temelje odjela postavio je ravnatelj Muzeja Vladimir Tkalčić tridesetih godina 20. stoljeća, osnovavši arhiv fotografskih negativa muzejskih predmeta i umjetnina registriranih izvan Muzeja. S vremenom se arhiv povećavao ne samo brojem, nego i vrstom medija te danas uz fond fototeke postoji i fond dijateke. Fond videoteke čine dokumentarni filmovi i TV objave o Muzeju i njegovoj djelatnosti. Hemeroteka Muzeja i dokumentacija o izložbama počele su se sustavno voditi pedesetih godina 20. stoljeća. Hemeroteku čini zbirka sistematiziranih i obrađenih novinskih članaka iz dnevnog i tjednog tiska vezanih uz djelatnost Muzeja. Dokumentacijom o izložbama obuhvaćene su sve izložbe održane u organizaciji Muzeja za umjetnost i obrt u vlastitom ili drugim prostorima, te sve gostujuće izložbe. Svi navedeni dokumentacijski fondovi obrađeni su ručno i računalno te ih je moguće pretraživati i otvoreni su za javnost.

Informatizacija Muzeja počela je 1989. godine zapošljavanjem informatičara, nabavkom prvih računala i uključivanjem u projekt MUGIS (muzejsko-galerijski informacijski sustav). Godine 1998. Muzej prelazi na računalni program za obradu muzejske građe PROMUS koji se koristi i danas.

Dokumentacijski odjel danas čine dokumentacijska i informatička služba te fotoatelijer. U Odjelu su zaposleni dokumentarist, muzejski tehničar, informatičar i dva fotografa.