Obiteljski portret Hunjadi-Kiepach, Hrvatska, prva polovina 19. st.