O Zbirci varia

Zbirka varia, kao što sugerira naziv (lat. varius=različit), zbirka je raznovrsnih predmeta, u njoj se čuva građa koja se ne može uvrstiti u ostale muzejske zbirke prema kriteriju funkcije ili materijala izrade. Oformljena je tek 2000. godine. Kvantitetom prevladava pribor za pušenje, no samo onaj izrađen od materijala koji ne pripada drugim zbirkama, poput lula od stive, a u toj se tematskoj cjelini nalaze i cigaretnici, kutije šibica, kutije cigareta… Posebnu dionicu čine drvene apotekarske posude, kao i manji predmeti izrađeni od različitih materijala (posudice, vaze, kutijice i spremnice…). Većina građe pripada austrijskoj, ugarskoj, njemačkoj i domaćoj produkciji 19. i 20. stoljeća, no potrebno je spomenuti i darovane suvremene eksponate s izložbe Kineske primijenjene umjetnosti održane u našem muzeju 1957. godine, od kojih se dio, kao što su figurice od žada i ahata ili košarice od bambusa, nalazi u ovoj muzejskoj zbirci. U širokom dijapazonu njezina fonda nalaze se i društvene igre i igraće karte, a u nizu raznih pojedinačnih primjeraka i kurioziteti poput, primjerice, džepne apoteke ili u kulturno-povijesnom kontekstu zanimljivih štapića za jelo, suvenirske robe sa Svjetske izložbe u Parizu 1900. godine. Zbirka varia kao jedna od najmanjih muzejskih zbirki, dakle, svojom strukturom upotpunjuje profil muzeja koji je temeljen na produkciji umjetničkog obrta. To se ponajviše odnosi na pribor za pušenje, no i ostali raznorodni predmeti doprinose sveobuhvatnijem poznavanju danas ponekad zaboravljenih, a široj javnosti sve zanimljivijih aspekata kulture življenja i povijesti svakodnevice.

Piše: dr. sc. Vanja Brdar Mustapić, voditeljica Zbirke namještaja i Zbirke varia