Šaputanje crnih usta, Nives Kavurić-Kurtović, Zagreb, 1996., MUO-27657