Naslonjač, Srećko Sabljak, Obrtna škola, Zagreb, 1937.