Muzejski odjeli

Knjižnica
Marketing i odnosi s javnošću
Odjel dokumetacije
Odjel zbirki
Resturatorske radionice