Corpus Christi, Njemačka, treća četvrtina 17. stoljeće