Raspelo, Njemačka ili Francuska, posljednja četvrtina 17. stoljeća