Sretan Božić, kolorirana litografija, Kraljevina Jugoslavija, oko 1932.