Miroslava Vučić, dr. sc. Arijana Koprčina, akademkinja Željka Čorak