Kutija za šibice (šibičnjak), Austrija (?), 1830. – 1840.