Mirko Jurkić: Iz Završja: crte i priče iz zapadne Bosne, Zagreb, 1917. (ilustracija Gabriela Jurkića)