Sv. arkanđeo Mihael, Italija ili Njemačka, druga polovina 17. stoljeća