Nož za otvaranje pisama, Njemačka ili Nizozemska, druga polovina 19. stoljeća