Vrč, oprema minijaturne kuhinje, Hrvatska, početak 20. st.