Oltarić sv. Marije, sjeverna Hrvatska, treća četvrtina 17. stoljeća