Figura – svijećnjak, Zora Grünn Mann, Hrvatska, 1936.