Oltarić sv. Marije, sjeverna Hrvatska, prva polovina 18. stoljeća