Relikvijar u obliku križa, Hrvatska, druga polovina 19. st.