Relikvijar u obliku medaljona, Hrvatska (?), druga polovina 18. st.