Relikvijar u obliku medaljona, Hrvatska (?), 18. st.