Relikvijar u obliku slike, Austrija (?), kraj 17. st.